Privacy Policy & disclaimer

Privacy Policy

Wereldmama B.V. / Brightmum respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Statistieken
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Contactformulier
Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van het Nederlands Recht.

Links
Deze site bevat links naar andere websites. Wereldmama BV is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Wereldmama BV niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Disclaimer

(c) 2015, Wereldmama BV, Voerendaal

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam brightmum.com berusten bij Wereldmama BV, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op brightmum.com

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Wereldmama BV en haar toeleveranciers op de inhoud van brightmum.com, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Wereldmama BV c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van deze site slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.